• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
18.04.2019 Kúpna zmluva
15.04.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002841
15.04.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002822
15.04.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
15.04.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002840
12.04.2019 Zmluva o nájme zariadenia
01.04.2019 Zmluva o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
29.03.2019 Licenčná zmluva
29.03.2019 Zmluva o spolupráci a propagácii
29.03.2019 Nájomná zmluva
27.03.2019 Kúpna zmluva č. Z201910086_Z
26.03.2019 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
22.03.2019 Dodatok č. 7 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
22.03.2019 Rámcová dohoda č. Z20199353_Z
14.03.2019 Nájomná zmluva
14.03.2019 Nájomná zmluva
11.03.2019 Nájomná zmluva
04.03.2019 Nájomná zmluva
28.02.2019 Nájomná zmluva
26.02.2019 Kúpna zmluva
26.02.2019 Rámcová dohoda 20195464_Z
26.02.2019 Kúpna zmluva č. Z20195514_Z
26.02.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
21.02.2019 Dodatok č. 5 k zmluve o vykonaní služieb
20.02.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
07.02.2019 Kúpna zmluva
11.01.2019 Zmluva o spolupráci a propagácii
10.01.2019 Dodatok č. 14 ku Komisionárskej zmluve
10.01.2019 Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve
10.01.2019 Dodatok č. 18 ku Komisionárskej zmluve
10.01.2019 Dodatok č. 29 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
10.01.2019 Zmluva o poskytnutí služby
10.01.2019 Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve
27.12.2018 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Zmluva o úvere
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
19.12.2018 Nájomná zmluva
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby
13.12.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z2018896_Z
13.12.2018 Nájomná zmluva
11.12.2018 Dodatok č. 40 ku Komisionárskej Zmluve
Dátum Názov dokumentu

Partneri