• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
10.01.2019 Dodatok č. 29 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
10.01.2019 Zmluva o poskytnutí služby
10.01.2019 Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve
27.12.2018 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Zmluva o úvere
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
20.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
19.12.2018 Nájomná zmluva
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
14.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby
13.12.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z2018896_Z
13.12.2018 Nájomná zmluva
11.12.2018 Dodatok č. 40 ku Komisionárskej Zmluve
06.12.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
29.11.2018 Zmluva o spolupráci a propagácii
27.11.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
27.11.2018 Zmluva o kontokorentnom úvere
27.11.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
16.11.2018 Zmluva o nájme zariadenia
16.11.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
07.11.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
06.11.2018 Kúpna zmluva č. Z201847503_Z
25.10.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
24.10.2018 Rámcová dohoda č. Z201844863_Z
23.10.2018 Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve
23.10.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o aktualizácii programov a systémovej podpore
23.10.2018 Nájomná zmluva
19.10.2018 Zmluva o nájme zariadenia
17.10.2018 Zmluva o spolupráci
17.10.2018 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky za paušálnu odmenu
15.10.2018 Nájomná zmluva
11.10.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201816343_Z
09.10.2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
08.10.2018 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
01.10.2018 Kúpna zmluva č. Z201840715_Z
26.09.2018 Dodatok č. 13 ku Komisionárskej zmluve
21.09.2018 Nájomná zmluva
31.08.2018 Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve
07.08.2018 Nájomná zmluva
07.08.2018 Dodatok č. 12 ku Komisionárskej zmluve
07.08.2018 Dodatok č. 28 ku Zmluve o nájme hnuteľného nehnuteľného majetku
07.08.2018 Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve
07.08.2018 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
Dátum Názov dokumentu

Partneri