• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
17.10.2019 Dodatok č. 43 ku Komisionárskej zmluve
14.10.2019 Rámcová dohoda č. Z201930674_Z
18.09.2019 Dodatok č. 42 ku Komisionárskej zmluve
13.09.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
13.09.2019 Nájomná zmluva
10.09.2019 Nájomná zmluva
02.09.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
16.08.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1003075
05.08.2019 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy
01.08.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby
22.07.2019 Nájomná zmluva
19.07.2019 Dodatok č. 1 k zmluve nájme zariadenia
17.07.2019 Kúpna zmluva č. Z201922141_Z
17.07.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
16.07.2019 Zmluva o dielo
08.07.2019 Pristápenie k rámcovej zmluve o spolupráci
27.06.2019 Nájomná zmluva
25.06.2019 Registračný formulár
24.06.2019 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
19.06.2019 Nájomná zmluva
31.05.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
29.05.2019 Kúpna zmluva č. Z201915247_Z
29.05.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002870
29.05.2019 Dodatok č. 41 ku Komisionárskej zmluve
29.05.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002871
29.05.2019 Nájomná zmluva
20.05.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
10.05.2019 Nájomná zmluva
03.05.2019 Nájomná zmluva
30.04.2019 Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení dodávky elektrickej energie
30.04.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
25.04.2019 Lízingová zmluva
18.04.2019 Kúpna zmluva
15.04.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002822
15.04.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002840
15.04.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002841
15.04.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
12.04.2019 Zmluva o nájme zariadenia
01.04.2019 Zmluva o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
29.03.2019 Licenčná zmluva
29.03.2019 Nájomná zmluva
29.03.2019 Zmluva o spolupráci a propagácii
27.03.2019 Kúpna zmluva č. Z201910086_Z
26.03.2019 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
22.03.2019 Dodatok č. 7 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
22.03.2019 Rámcová dohoda č. Z20199353_Z
14.03.2019 Nájomná zmluva
14.03.2019 Nájomná zmluva
11.03.2019 Nájomná zmluva
04.03.2019 Nájomná zmluva
Dátum Názov dokumentu

Partneri