0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
31.03.2020 Dodatok č. k Nájomnej zmluve (FC Baník Horná Nitra s.r.o.)
30.03.2020 Zmluva o dielo (Ondrej Kmeť REVMONT)
30.03.2020 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky za paušálnu odmenu (Ján Drábik JD SERVIS)
19.03.2020 Dodatok č. 17 ku komisionárskej zmluve (Mesto Prievidza)
04.03.2020 Zmluva o dielo (Dopravné projekty & inžiniering s. r. o.)
14.02.2020 Nájomná zmluva (Rudolf Kudri)
14.02.2020 Nájomná zmluva (Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi)
21.01.2020 Nájomná zmluva
20.01.2020 Nájomná zmluva
16.01.2020 Dodatok č. 16 ku Komisionárskej zmluve
16.01.2020 Dodatok č. 31 k Nájomnej zmluve
15.01.2020 Rámcová dohoda č. Z2020478_Z
07.01.2020 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
30.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
27.12.2019 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva
27.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva
19.12.2019 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 20 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
19.12.2019 Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve
19.12.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
19.12.2019 Dodatok č. 30 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov
19.12.2019 Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 15 ku Komisionárskej zmluve
18.12.2019 Servisná zmluva
18.12.2019 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
16.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
12.12.2019 Zmluva o poskytnutí služby
11.12.2019 Nájomná zmluva
29.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
27.11.2019 Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania
25.11.2019 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
18.11.2019 Nájomná zmluva
15.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
13.11.2019 Zmluva o krátkodobom podnájme
13.11.2019 Nájomná zmluva
12.11.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere
07.11.2019 Nájomná zmluva
04.11.2019 Nájomná zmluva
04.11.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
Dátum Názov dokumentu