• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
18.11.2019 Nájomná zmluva
15.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
13.11.2019 Nájomná zmluva
13.11.2019 Zmluva o krátkodobom podnájme
12.11.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere
07.11.2019 Nájomná zmluva
04.11.2019 Nájomná zmluva
04.11.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
30.10.2019 Nájomná zmluva
29.10.2019 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
25.10.2019 Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci
22.10.2019 Zmluva o nájme zariadenia
17.10.2019 Dodatok č. 43 ku Komisionárskej zmluve
14.10.2019 Rámcová dohoda č. Z201930674_Z
14.10.2019 Nájomná zmluva
18.09.2019 Dodatok č. 42 ku Komisionárskej zmluve
13.09.2019 Nájomná zmluva
13.09.2019 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy
10.09.2019 Nájomná zmluva
02.09.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
16.08.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1003075
05.08.2019 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy
01.08.2019 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby
22.07.2019 Nájomná zmluva
19.07.2019 Dodatok č. 1 k zmluve nájme zariadenia
17.07.2019 Kúpna zmluva č. Z201922141_Z
17.07.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
16.07.2019 Zmluva o dielo
08.07.2019 Pristápenie k rámcovej zmluve o spolupráci
27.06.2019 Nájomná zmluva
25.06.2019 Registračný formulár
24.06.2019 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
19.06.2019 Nájomná zmluva
31.05.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
29.05.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002871
29.05.2019 Nájomná zmluva
29.05.2019 Kúpna zmluva č. Z201915247_Z
29.05.2019 Dodatok č. 41 ku Komisionárskej zmluve
29.05.2019 Kúpna zmluva k LZ č. 1002870
20.05.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
10.05.2019 Nájomná zmluva
03.05.2019 Nájomná zmluva
30.04.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
30.04.2019 Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení dodávky elektrickej energie
25.04.2019 Lízingová zmluva
Dátum Názov dokumentu

Partneri