• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
15.10.2018 Nájomná zmluva
11.10.2018 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201816343_Z
09.10.2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
08.10.2018 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
01.10.2018 Kúpna zmluva č. Z201840715_Z
26.09.2018 Dodatok č. 13 ku Komisionárskej zmluve
21.09.2018 Nájomná zmluva
31.08.2018 Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve
07.08.2018 Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve
07.08.2018 Nájomná zmluva
07.08.2018 Dodatok č. 17 ku Komisionárskej zmluve
07.08.2018 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
07.08.2018 Dodatok č. 12 ku Komisionárskej zmluve
07.08.2018 Dodatok č. 28 ku Zmluve o nájme hnuteľného nehnuteľného majetku
02.08.2018 Zmluva o poskytnutí služby
20.07.2018 Kúpna zmluva Z201830093_Z
12.07.2018 Zmluva o nájme zariadenia
29.06.2018 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve
29.06.2018 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
29.06.2018 Dodatok č. 39 ku Komisionárskej zmluve
26.06.2018 Dodatok č. 6 k zmluve o využívaní stĺpov
26.06.2018 Nájomná zmluva
18.06.2018 Zmluva o nájme zariadenia
12.06.2018 Zmluva o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
08.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
08.06.2018 Dodatok. č. 1 k Nájomnej zmluve
08.06.2018 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančných prostriedkov
08.06.2018 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančných prostriedkov
08.06.2018 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančných prostriedkov
31.05.2018 Zmluva uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka
31.05.2018 Nájomná zmluva
30.05.2018 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
30.05.2018 Zmluva o dielo
30.05.2018 Kúpna zmluva č. Z201822957_Z
29.05.2018 Kúpna zmluva č. Z201823333_Z
29.05.2018 Zmluva o dielo
24.05.2018 Zmluva o dielo
24.05.2018 Nájomná zmluva
22.05.2018 Dodatok č.38 ku Komisionárskej zmluve
21.05.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
21.05.2018 Dodatok č. 11 ku Komisionárskej zmluve
10.05.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
10.05.2018 Zmluva o dielo
10.05.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o využívaní stĺpov
30.04.2018 Zmluva uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka
25.04.2018 Nájomná zmluva
20.04.2018 Zmluva o nájme zariadenia
17.04.2018 Kúpna zmluva č. Z201816343_Z
13.04.2018 Zmluva o nájme zariadenia
10.04.2018 Nájomná zmluva
Dátum Názov dokumentu

Partneri