0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
21.01.2020 Nájomná zmluva
20.01.2020 Nájomná zmluva
16.01.2020 Dodatok č. 31 k Nájomnej zmluve
16.01.2020 Dodatok č. 16 ku Komisionárskej zmluve
15.01.2020 Rámcová dohoda č. Z2020478_Z
07.01.2020 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
30.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva
27.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva
27.12.2019 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
19.12.2019 Dodatok č. 15 ku Komisionárskej zmluve
19.12.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
19.12.2019 Dodatok č. 30 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov
19.12.2019 Dodatok č. 20 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
19.12.2019 Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
18.12.2019 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
18.12.2019 Servisná zmluva
16.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
12.12.2019 Zmluva o poskytnutí služby
11.12.2019 Nájomná zmluva
29.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
27.11.2019 Dohoda o uskutočnení spoločného verejného obstarávania
25.11.2019 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
18.11.2019 Nájomná zmluva
15.11.2019 Zmluva o poskytovaní služieb
13.11.2019 Nájomná zmluva
13.11.2019 Zmluva o krátkodobom podnájme
12.11.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere
07.11.2019 Nájomná zmluva
04.11.2019 Nájomná zmluva
04.11.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
31.10.2019 Nájomná zmluva
30.10.2019 Nájomná zmluva
29.10.2019 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnych komunikácií
25.10.2019 Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci
22.10.2019 Zmluva o nájme zariadenia
17.10.2019 Dodatok č. 43 ku Komisionárskej zmluve
14.10.2019 Rámcová dohoda č. Z201930674_Z
14.10.2019 Nájomná zmluva
Dátum Názov dokumentu