0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
03.06.2020 Kúpna zmluva č. Z202011157_Z (MEVA-SK s.r.o. Rožňava)
26.05.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia (Development & Property, s.r.o.)
25.05.2020 Nájomná zmluva (Martin Džubinský - MANTRA)
20.05.2020 Kúpna zmluva k LZ č. 4315800022 (UniCredit Leasing Slovakia, a.s.)
20.05.2020 Kúpna zmluva č. Z202010032 (PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier)
15.05.2020 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza)
06.05.2020 Zmluva o poskytnutí služby (PHOENIX EU s.r.o.)
14.04.2020 Kúpna zmluva č. Z20207289_Z (STRABAG s.r.o.)
31.03.2020 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov (VIGEO, s.r.o.)
31.03.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov (Vladimír Borko T 613)
31.03.2020 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov (Vladimír Borko T 613)
31.03.2020 Dodatok č. k Nájomnej zmluve (FC Baník Horná Nitra s.r.o.)
31.03.2020 Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov (VIGEO TT s.r.o.)
31.03.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov a o poskytnutí servisných služieb a refundácii nákladov (Ján Kočka)
30.03.2020 Zmluva o dielo (Ondrej Kmeť REVMONT)
30.03.2020 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky za paušálnu odmenu (Ján Drábik JD SERVIS)
19.03.2020 Dodatok č. 17 ku komisionárskej zmluve (Mesto Prievidza)
04.03.2020 Zmluva o dielo (Dopravné projekty & inžiniering s. r. o.)
28.02.2020 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (VIGEO TT s.r.o.)
28.02.2020 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka (Krasokorčuliarsky klub Prievidza)
28.02.2020 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve (VIGEO, s.r.o.)
14.02.2020 Nájomná zmluva (Rudolf Kudri)
21.01.2020 Nájomná zmluva
20.01.2020 Nájomná zmluva
16.01.2020 Dodatok č. 31 k Nájomnej zmluve
16.01.2020 Dodatok č. 16 ku Komisionárskej zmluve
15.01.2020 Rámcová dohoda č. Z2020478_Z
07.01.2020 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
30.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva
27.12.2019 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
27.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
27.12.2019 Nájomná zmluva
19.12.2019 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 30 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov
19.12.2019 Dodatok č. 20 k zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
19.12.2019 Dodatok č. 19 ku Komisionárskej zmluve
19.12.2019 Dodatok č. 15 ku Komisionárskej zmluve
19.12.2019 Zmluva uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
18.12.2019 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve
18.12.2019 Servisná zmluva
16.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
16.12.2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
12.12.2019 Zmluva o poskytnutí služby
11.12.2019 Nájomná zmluva
11.12.2019 Nájomná zmluva
Dátum Názov dokumentu