• Verejné obstarávanie

    Zverejňovanie dokumentov

0

Verejné obstarávanie

Dátum Názov dokumentu
19.07.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q. 2019 - 2. časť
19.07.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q. 2019 - 1. časť
19.07.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 2. Q. 2019
29.04.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q. 2019 - 2. časť
29.04.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q. 2019 - 1. časť
29.04.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 1. Q. 2019
28.01.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q. 2018
28.01.2019 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 4. Q. 2018
17.10.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 3. Q. 2018
17.10.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 3. Q. 2018
06.08.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 2. Q. 2018
06.08.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 2. Q. 2018
25.04.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 1. Q. 2018
25.04.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 1. Q. 2018
18.01.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách nie bežne dostupných na trhu za 4. Q. 2017
18.01.2018 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 4. Q. 2017
27.10.2017 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách nie bežne dostupných na trhu za 3. Q. 2017
27.10.2017 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách bežne dostupných na trhu za 3. Q. 2017
21.07.2017 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách nie bežne dostupných na trhu za 2. Q. 2017
21.07.2017 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 2. Q. 2017
07.04.2017 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách nie bežne dostupných na trhu za 1. Q. 2017
07.04.2017 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 1. Q. 2017
25.01.2017 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách nie bežne dostupných na trhu za 4. Q. 2016
25.01.2017 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 4. Q. 2016
27.10.2016 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách nie bežne dostupných na trhu za 3. Q. 2016
27.10.2016 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 3. Q. 2016
25.07.2016 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 2. Q. 2016
25.07.2016 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 2. Q. 2016
25.07.2016 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 2.Q. 2016
25.07.2016 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 2.Q. 2016
15.04.2016 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 1. Q. 2016
12.04.2016 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 1. Q. 2016
25.01.2016 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 4. Q. 2015
14.01.2016 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 4. Q. 2015
12.10.2015 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 3. Q. 2015
01.10.2015 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 3. Q. 2015
01.07.2015 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 2. Q. 2015
01.07.2015 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 2. Q. 2015
01.04.2015 Súhrnná správa o podlimitných zákazkách bežne dostupných na trhu za 1. Q. 2015
01.04.2015 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 1. Q. 2015
14.01.2015 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 4. Q. 2014
31.10.2014 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 3. Q. 2014
01.07.2014 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách za 2. Q. 2014
01.04.2014 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách
14.02.2014 Oznámenie o zadaní zákazky
31.01.2014 Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za 4. Q. 2013
Dátum Názov dokumentu

Partneri