• Vonkajšie športoviská v meste Prievidza

    Šport a relax

0

Vonkajšie športoviská v meste Prievidza

Počet športových ihrísk v meste

Typ ihriska

Počet

futbalové - tráva

16

futbalové - asfalt

15

futbalové – umelá tráva

1

basketbalové - asfalt

22

basketbalové - tráva

6

basketbalové -  umelá tráva

1

stolný tenis

13

Tenisové -  asfalt

3

volejbalové - asfalt

8

volejbalové - tráva

9

volejbalové -štrk

1

ihrisko - asfalt

3

ihrisko - betón

1

ihrisko - štrk

1

ihrisko - tráva

4

parkovisko

4

SPOLU

108

 

Lokalita športových ihrísk

Lokalita

Počet

Sídlisko - Píly

12

Sídlisko – Prednádražie

3

Sídlisko - Zapotôčky

9

Sídlisko – Zapotôčky – Nové mesto

6

Sídlisko - Mládeže

2

Sídlisko - Žabník

2

Sídlisko -  Dlhá ulica

2

Sídlisko - Necpaly

3

Sídlisko - Kopanice

24

Sídlisko -Centrum  A. Hlinku

1

Sídlisko – Ciglianska cesta

1

Veľká Lehôtka

1

Malá Lehôtka

1

Hradec

1

Aktuality

Mesto začalo s masovou obnovou športovísk a ihrísk

12.december 2013
0

V týchto dňoch začalo v meste budovanie centrálnych detských ihrísk. Okrem toho sa začali aj práce na obnove 5 športových ihrísk v rámci Prievidze. Nových detských ihrísk sa dočkali aj tri materské školy.

Kontakty

046/542 24 12

všeobecné telefónne číslo

sportoviska@tsmpd.sk

všeobecná emailová adresa

Partneri