• Parkovanie v meste Prievidza

    Infraštruktúra

0

Cenník služieb

Parkovisko Ul. A. Hlinku

  • Hodina: 0,70 €; 10 minút zdarma
  • PPK** 10 €: Hodnota PPK 10 €
  • PPK 20 €: Hodnota PPK 21 €
  • PPK 50 €: Hodnota PPK 55 €
  • Strata parkovacej karty na parkovisku na Ul. A. Hlinku: 10,- €

** PPK - Predplatená parkovacia karta

 

Centrálna mestská parkovacia zóna (CMPZ)

SMS

JPK

RK-O

RK-P

RK-N

1. hod.

2. a ďalšie hod.

hod.

1. na BJ/rok

2. na BJ/rok

3. a ďalšie na BJ/rok

1. na SP/rok

2. a ďalšie na SP/rok

1 ks.

0,30 € *

0,70 €

0,70 €

10,00 €

60,00 €

180,00 €

150,00 €

300,00 €

6,00 €

* cena je konečná vrátane potvrdzujúcej a upozorňujúcej SMS

(SMS môže byť zaslaná len z čísel slovenských operátorov)
ceny sú uvedené vrátane DPH

JPK - jednorázová parkovacia karta
RK-O - rezidentská karta - obyvateľ
RK-P - rezidentská karta - podnikateľ
RK-N - rezidentská karta - návšteva /platnosť 7 dní, maximálne 4 karty na BJ za kalendárny rok/
BJ - bytová jednotka
SP - sídlo resp. prevádzka

 


Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 1.1.2014.

Partneri