• Údržba verejnej zelene

  Služby spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

0

Ponúkané služby

 • Ošetrenie a rez kríkov, živých plotov, stromov
 • Zakladanie trávnikov výsevom
 • Zakladanie kobercových trávnikov
 • Výsadba drevín, trvaliek, letničiek a balkónoviek
 • Zakladanie záhonov
 • Výsadba mobilnej zelene
 • Herbicídne ošetrenie trávnatých a účelových plôch
 • Hnojenie trávnatých a účelových plôch
 • Projektovanie sadovnícko – krajinárskych úprav
 • Prevzdušňovanie pôdy kultivátorom

Partneri