• Trasovanie vedení

    Služby spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

0

Ponúkané služby

  • trasovanie vedeni verejného osvetlenia a lokalizácia porúch zemných káblových vedení lokačnou sadou RD4000TL

Partneri