• Digitálna technická mapa mesta

    Služby spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

0

Ponúkané služby

  • užívateľské údaje vo forme digitálnych máp (na magnetickom médiu)
  • užívateľské údaje vo forme analógových máp na formáte A4 (farebná kresba)

Partneri