• Strojové čistenie komunikácií

    Služby spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

0

Ponúkané služby

  • strojové čistenie komunikácií

  • strojové čistenie chodníkov

  • strojové čistenie parkovísk a odstavných plôch

Partneri