• Prenájom stĺpov verejného osvetlenia

    Služby spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

0

Ponúkané služby

  • poskytnutie stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamných tabúľ, plagátovacích plôch, optických káblov a i.

Partneri