• Kontaktné údaje

    Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Identifikačné a fakturačné údaje

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Sídlo: Košovská 1, 971 01 Prievidza
Konateľ spoločnosti: Ing. Marián Bielický
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 2223/R

INFORMÁCIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

https://gdpr.somi.sk/firma/index.php?id=164

Kontaktné údaje

Kancelária

Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: info@tsmpd.sk

Životné prostredie

Verejná zeleň

Zodpovedný vedúci: Ing. Silvia Masariková
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: verejnazelen@tsmpd.sk
Prevádzka: Košovská 1, 971 01 Prievidza (zimný štadión)

Pietne služby

Zodpovedný vedúci: Ing. Ľuboš Jelačič
Telefón: 046/541 34 13
Fax: 046/542 24 13
Email: cintorin@tsmpd.sk

Infraštruktúra

Verejné osvetlenie

Zodpovedný vedúci: Ing. Jozef Fábik
Telefón: 046/542 24 12
Zelená linka: 046/542 46 95
Fax: 046/542 24 13
Email: verejneosvetlenie@tsmpd.sk

Digitálna mapa mesta

Zodpovedný vedúci: Ing. Jozef Fábik
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: verejneosvetlenie@tsmpd.sk

Parkovanie

Zodpovedný vedúci: Ing. Roman Bartoš
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: parkovanie@tsmpd.sk
Web: www.parkovanieprievidza.sk

Mestský rozhlas

Zodpovedný vedúci: Ing. Jozef Fábik
Telefón:046/542 24 12
Fax:046/542 24 13
Email:verejneosvetlenie@tsmpd.sk

Správa miestnych komunikácii

Zodpovedný vedúci:Ing. Roman Bartoš
Telefón:046/542 24 12
Fax:046/542 24 13
Email:miestnekomunikacie@tsmpd.sk

Šport a relax

Športoviská

Zimný štadión

Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 046/543 07 39
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk

Futbalový štadión

Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 046/542 49 65
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk

Krytá plaváreň

Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 046/543 82 67
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk

Športová hala

Zodpovedný vedúci:Slavomír Mjartan
Telefón:046/543 91 79
Fax:046/542 24 13
Email:sportoviska@tsmpd.sk

Detské zariadenia, ihriská a lavičky

Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

meno: SOMI Systems a.s.
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Kontaktný formulár