• Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

    02.júl 2019

0

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že od štvrtka 11.7.2019 do soboty 20.7.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu výmeny vody v bazéne a z dôvodu prerušenia dodávky tepla v objekte.

V nedeľu 21.7.2019 sa dvere plavárne opätovne otvoria.