• Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda

    02.júl 2019

0

Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok dňa 5.7.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.