• Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

    19.jún 2019

0

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v sobotu dňa 22.6.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu prerušenia dodávky tepla v objekte.

V nedeľu 23.6.2019 sa dvere plavárne opätovne otvoria.