• Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatkov

    29.apríl 2019

0

Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatkov

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v stredu dňa 1.5.2019 a v stredu dňa 8.5.2019 bude mestká krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.