• Uzatvorenie krytej plavárne v čase veľkonočných sviatkov

    18.apríl 2019

0

Uzatvorenie krytej plavárne v čase veľkonočných sviatkov

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok dňa 19.4.2019 a v pondelok dňa 22.4.2019 bude mestká krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.