• Osvetlenie pri OC Prievidza a Baumaxe

    17.január 2014

0

Osvetlenie pri OC Prievidza a Baumaxe

V týchto dňoch dochádza k vypínaniu osvetlenia pri OC Prievidza a Baumaxe. Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. by chcela upozorniť obyvateľov mesta, že predmetné osvetlenie nie je v jej správe, ale prevádzkuje ho OC Prievidza.

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. spravujú osvetlenie od sídliska Necpaly po hlavnú cestu. V prípade otázok na osvetlenie nachádzajúce sa na západnej strane cesty smer Žilina a Martin, je preto potrebné kontaktovať priamo OC Prievidza.