• Zmena cenníkov prievidzských športovísk

    18.január 2019

0

Zmena cenníkov prievidzských športovísk

Dňom 1.2.2019 nadobudnú platnosť nové Cenníky prievidzských športovísk, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Zmena cenníkov sa bude týkať konrétne krytej plavárne, zimného štadiónu a športovej haly. Nové cenníky nájdete na stránke www.tsmpd.sk od 1.2.2019.

Za doterajšiu dôveru našim zákazníkom srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

kolektív Technických služieb mesta Prievidza s.r.o.