• Otvorenie krytej plavárne v Prievidzi

    29.november 2018

0

Otvorenie krytej plavárne v Prievidzi

Dňa 30.11.2018 sa opätovne otvoria dvere pre návštevníkov krytej plavárne v Prievidzi. Krytá plaváreň bola dva dni (28.11.2018 - 29.11.2018) uzatvorená z technických príčin.