• Rekonštrukcia obradnej siene Domu smútku

    12.október 2018

0

Rekonštrukcia obradnej siene Domu smútku

Spoločnosť SOAR Žilina, ktorá realizuje na základe verejného obstarávania REKONŠTRUKCIU

Domu smútku na Mariánskej ul. č. 55  písomne oznámila,

že od štvrtka 18.10.2018 od 13:00 h začnú práce na rekonštrukcii OBRADNEJ MIESTNOSTI.

Termín ukončenia 31.10.2018.

Pohrebné a rozlúčkové OBRADY bude v tomto období správa cintorína konzultovať a realizovať  v náhradných priestoroch PODĽA DOHODY S POZOSTALÝMI.

TSMPD s.r.o., Správa cintorína