• Oznam strediska pietnych služieb

    26.marec 2020

0

Oznam strediska pietnych služieb

Stredisko pietnych služieb spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. oznamuje, že všetky pohrebiská na území mesta Prievidza sú prístupné v bežnom režime.

Hlavný mestský cintorín na Mariánskej ul.  je otvorený denne od 07.00 do 20.00 h, ostatné cintoríny nemajú uzamknuté vchodové brány ( Necpaly, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka, Hradec).

Obrady sa konajú len v obmedzenom režime po dohode s obstarávateľmi pohrebov.

NON STOP služba na prevoz zomrelých z domu, resp. zariadení pre seniorov a nemocnice  je v prevádzke na tel. č. 0910 500 990.

K pohrebným obradom zabezpečuje pohrebná služba všetky potrebné úkony ( prevoz a príprava zomrelého) a potreby  ( rakvy, vence, kytice), ale výhradne  z umelých kvetov, nakoľko distribúcia živých kvetov je pozastavená.