• Výzva prevádzkovateľa pohrebísk na území mesta Prievidza

    16.marec 2020

0

Výzva prevádzkovateľa pohrebísk na území mesta Prievidza

TSMPD, s.r.o., ako prevádzkovateľ pohrebísk na území mesta Prievidza žiada  rodiny, ktoré prídu o svojich  najbližších, aby sa snažili odhovoriť príbuzných, priateľov a známych od účasti na poslednej rozlúčke. Je to kruté, ale zodpovedné voči tým, ktorí musia zabezpečiť pohreby a všetky s tým súvisiace úkony.

V Prievidzi sa na mestských cintorínoch budú konať od 16.03.2020 do odvolania pohrebné obrady pred kremáciou v dome smútku maximálne za účasti 10 najbližších príbuzných a zásadne s rúškami na tvári ! Pohrebné obrady do zeme sa budú konať len priamo pri hrobovom mieste ! Za najzodpovednejšie však správa cintorína považuje vykonať kremáciu bezodkladne a odložiť rozlúčku s blízkou osobou na obdobie, keď pominie mimoriadna situácia. Obrad pri urne sa koná rovnako dôstojne, ako pri rakve zomrelého a v tomto prípade je to najmä o zodpovednosti k vlastnému zdraviu !

V prípade požiadavky obstarávateľa pohrebu o pohreb do zeme, sa požiadavke vyhovuje v zákonom stanovenej lehote, ale účasť je rovnako obmedzená a pohrebný obrad sa bude konať len pri hrobovom mieste.

                                                             Stredisko pietnych služieb