• UŽ AJ BEZHOTOVOSTNE

    06.február 2014

0

UŽ AJ BEZHOTOVOSTNE

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., ktoré od 1. januára 2014 zabezpečujú pre mesto Prievidza  okrem správy a prevádzky verejného osvetlenia, starostlivosť o mestskú zeleň a športoviská aj správu cintorínov a pohrebnú službu, zabezpečili pre klientov Strediska pietnych služieb možnosť bezhotovostného platobného styku.

V pohrebnej službe na Mariánskej ulici v Prievidzi je možnosť platiť platobnou kartou.  Spoločnosť sa týmto opatrením  snaží uľahčiť pozostalým nielen  zabezpečovanie pohrebov , ale aj možnosť uhrádzať  poplatky za hrobové a urnové miesta.