• Oznam o sprístupnení pohrebísk v čase vianočných sviatkov

    12.december 2019

0

Oznam o sprístupnení pohrebísk v čase vianočných sviatkov

OZNAM o sprístupnení POHREBÍSK

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Stredisko pietnych služieb

OZNAMUJÚ

obyvateľom a návštevníkom cintorínov, že v súlade s Článkom 6, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2017  o prevádzkovom poriadku pohrebísk

budú  verejnosti sprístupnené pohrebiská počas vianočných sviatkov  takto :

* mestský cintorín  na Mariánskej  ulici v Prievidzi *

od 24. decembra do 26. decembra: denne v čase od 08.00 h do 21.00 h

Z dôvodu konania polnočnej bohoslužby v Mariánskom kostole utorok 24.12. bude  otvorená horná brána cintorína a brána pri kostole až do 02.00 h

* ostatné pohrebiská ( Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec ) *

bez obmedzenia.

Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská dovolený len v sprievode dospelých osôb.   Návštevníci sú povinní pohrebisko  na mestskom cintoríne v Prievidzi na Mariánskej ul. opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín.

OTVÁRACIE HODINY PREDAJNE  pietnych predmetov a kvetov

VIANOCE - SILVESTER  

* * * * * *

V dňoch 24., 25., 26., decembra  

31. decembra 2019 a 1. januára 2020 bude

PREDAJŇA pietnych predmetov a kvetov ZATVORENÁ

* * * * * *

Dňa 31. decembra 2019 bude zabezpečená služba SPRÁVY CINTORÍNA

   od 08.00 do 14.00 h

 

* * * * *  

SMÚTOČNÉ OBRADY SA NEKONAJÚ

    utorok 24., stredu 25., štvrtok 26., sobotu 28., nedeľu 29. decembra 2019

a stredu 1. januára 2020     

Utorok  31.12. 2019 sa budú obrady konať len do 12.00 h

* * * * * *