• Uzatvorenie krytej plavárne v čase Sviatku všetkých svätých

    29.október 2019

0

Uzatvorenie krytej plavárne v čase Sviatku všetkých svätých

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok 1.11.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená. V sobotu 2.11.2019 bude krytá plaváreň fungovať v zmysle štandardných otváracích hodín.