• INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov

    02.október 2019

0

INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb  oznamuje verejnosti  OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov  na hlavnom  cintoríne na Mariánskej ulici a  v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka,  Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly sú prístupné bez obmedzenia.

Vzhľadom k tomu,  že rodiny navštevujú hroby príbuzných   na viacerých miestach, správa cintorína prispôsobila otváracie hodiny, aby v čo najväčšej miere vyhovela návštevníkom pietnych miest.

PREDAJŇA s pietnymi predmetmi, sviecami, kahancami, živými i umelými kvetmi   bude v tomto období  mimoriadne otvorená takto :

v sobotu 26.októbra 2019  od 9.00 do 18.00 h

v nedeľu 27. októbra 2019 od 10.00 do 17.00 h

v pondelok 28. až stredu 30.10. 2019 od 7.30 do 17.00 h

vo štvrtok 31. októbra 2019 od 7.30  do 18.00 h

v piatok 1. novembra 2019 ZATVORENÉ zo zákonných dôvodov

v sobotu 2. novembra 2019 od 8.00 do 18.00 h

v nedeľu 3. novembra 2019  od 9.00 do 17.00 h

       Cintorín  na Mariánskej ulici v  Prievidzi bude v dňoch

od piatku 25. októbra do nedele 3. novembra 2019

sprístupnený od 7.00 až do 21.00 h.

Počas týchto dní  a zverejnených mimoriadnych termínov bude správa cintorína ( v predajni Pohrebnej služby na Mariánskej ul. č. 55 )  vystavovať aj NÁJOMNÉ ZMLUVY na hrobové a urnové miesta  a umožní   realizovať platby (hotovostné aj prostredníctvom platobných kariet) za hrobové a urnové miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné obdobie.

POHREBNÉ OBRADY a smútočné rozlúčky budú zabezpečované a pripravované počas celých otváracích hodín predajne, ale realizované v tomto období len v obvyklých dňoch a časoch, t.j.  pondelok – piatok o 12.00, 13.30 a 15.00, mimoriadne podľa situácie aj  o 11.00 h.  Dňa 1. novembra – v deň Sviatku všetkých svätých (deň pracovného voľna) sa pohrebné obrady konať nebudú a predajňa musí byť z dôvodov stanovených Zákonníkom práce  ZATVORENÁ!

NON STOP SLUŽBA  na prevoz zomrelých z miesta bydliska, resp. z miesta úmrtia na tel. čísle 0910 500 990 je k dispozícii 24 hodín denne !

Informácie o hrobových miestach a otváracích hodinách poskytnú zamestnanci Pohrebnej služby záujemcom aj na telef. číslach 046/541 34 13 a 0911 042 518.