• Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatku Sedembolestnej Panny Márie

    13.september 2019

0

Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v nedeľu 15.9.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená. V pondelok 16.9.2019 bude krytá plaváreň fungovať v zmysle štandardných otváracích hodín.