0

Verejná zeleň

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019

14.máj 2019
0

Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však 9 - krát za sezónu

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi pre verejnosť

06.november 2018
0

Dňa 8.11.2018 (štvrtok) bude krytá plaváreň v Prievidzi pre verejnosť uzavretá z dôvodu konania podujatia Plaveckej štafety.

Ponuka voľného pracovného miesta na stredisku verejnej zelene

17.marec 2017
0

Pracovník údržby verejnej zelene Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Počet voľných pracovných miest: 1 a viac Miesto výkonu práce: Prievidza okres Prievidza Košovská 1 97101

Plaváreň - Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov

25.november 2014
0

Mestská plaváreň v Prievidzi bude v čase vianočných sviatkov otvorená nasledovne:

UŽ AJ BEZHOTOVOSTNE

06.február 2014
0

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., ktoré od 1. januára 2014 zabezpečujú pre mesto Prievidza okrem správy a prevádzky verejného osvetlenia, starostlivosť o mestskú zeleň a športoviská aj správu cintorínov a pohrebnú službu, zabezpečili pre klientov Strediska pietnych služieb možnosť bezhotovostného platobného styku.