0

Pietne služby

Oznam o sprístupnení pohrebísk v čase vianočných sviatkov

12.december 2019
0

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Stredisko pietnych služieb OZNAMUJÚ obyvateľom a návštevníkom cintorínov, že v súlade s Článkom 6, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk budú verejnosti sprístupnené pohrebiská počas vianočných sviatkov takto :

Upozornenie na uzatvorenie prívodov vody

26.november 2019
0

UPOZORNENIE Od 29.11.2019 do odvolania sú zatvorené prívody vody na všetkých pohrebiskách v k. ú. Prievidza z dôvodu ochrany pred poškodením vplyvom mrazu!

INFORMÁCIA o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas jesenných sviatkov

02.október 2019
0

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti OSOBITNÉ OTVÁRACIE HODINY pre návštevníkov cintorínov na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

Praktické rady v oblasti pietnych služieb pre obyvateľov, ako postupovať pri úmrtí blízkej osoby

10.apríl 2019
0

A / ÚMRTIE V MIESTE BYDLISKA, resp. v domácnosti (k. ú. Prievidza) 1. Ihneď telefonovať na tiesňové volanie číslo 112 alebo LZS - telefónne číslo 155. 2. K zomrelému musí prísť lekár, ktorý vykoná obhliadku a vystaví LIST O PREHLIADKE MŔTVEHO A ŠTATISTICKÉ HLÁSENIE O ÚMRTÍ (ďalej len LoPM) .

Rekonštrukcia obradnej siene Domu smútku

12.október 2018
0

Spoločnosť SOAR Žilina, ktorá realizuje na základe verejného obstarávania REKONŠTRUKCIU Domu smútku na Mariánskej ul. č. 55 písomne oznámila, že od štvrtka 18.10.2018 od 13:00 h začnú práce na rekonštrukcii OBRADNEJ MIESTNOSTI.

Cintoríny v Prievidzi budú mať opäť predĺžené otváracie hodiny

18.september 2018
0

Technické služby mesta Prievidza pripravujú aj na tohtoročný sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých osobitné otváracie hodiny na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici v Prievidzi a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi.