• Všetky aktuality

    Aktuality spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

0

Aktuality

Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatkov

29.apríl 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v stredu dňa 1.5.2019 a v stredu dňa 8.5.2019 bude mestká krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.

Uzatvorenie krytej plavárne v čase veľkonočných sviatkov

18.apríl 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok dňa 19.4.2019 a v pondelok dňa 22.4.2019 bude mestká krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.

Praktické rady v oblasti pietnych služieb pre obyvateľov, ako postupovať pri úmrtí blízkej osoby

10.apríl 2019
0

A / ÚMRTIE V MIESTE BYDLISKA, resp. v domácnosti (k. ú. Prievidza) 1. Ihneď telefonovať na tiesňové volanie číslo 112 alebo LZS - telefónne číslo 155. 2. K zomrelému musí prísť lekár, ktorý vykoná obhliadku a vystaví LIST O PREHLIADKE MŔTVEHO A ŠTATISTICKÉ HLÁSENIE O ÚMRTÍ (ďalej len LoPM) .

Otvorenie krytej plavárne v Prievidzi

05.marec 2019
0

Dňa 5.3.2019 o 13:00 sa opätovne otvoria dvere pre návštevníkov krytej plavárne v Prievidzi. Krytá plaváreň bola uzatvorená od 27.2.2019 z technických príčin.

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

26.február 2019
0

Od 27.2.2019 až do odvolania bude krytá plaváreň v Prievidzi z technických príčin zatvorená. O opätovnom otvorení krytej plavárne budeme širokú verejnosť včas informovať.

Ukončenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

18.január 2019
0

Dňa 14.01.2019 sa oficiálne skončila sezóna mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi.

Partneri