0

Aktuality

Výzva prevádzkovateľa pohrebísk na území mesta Prievidza

16.marec 2020
0

TSMPD, s.r.o., ako prevádzkovateľ pohrebísk na území mesta Prievidza žiada rodiny, ktoré prídu o svojich najbližších, aby sa snažili odhovoriť príbuzných, priateľov a známych od účasti na poslednej rozlúčke. Je to kruté, ale zodpovedné voči tým, ktorí musia zabezpečiť pohreby a všetky s tým súvisiace úkony.

Obmedzený režim vydávania rezidentských kariet

13.marec 2020
0

Z dôvodu MIMORIADNEJ SITUÁCIE na celom území Slovenskej republiky a na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19, bude dňom 13.3.2020 až do odvolania, vydávanie rezidenčných kariet v obmedzenom režime.

Uzatvorenie zimného štadióna v Prievidzi

10.marec 2020
0

Počnúc dňom 10.03.2020 dochádza k uzatvoreniu Zimného štadióna v Prievidzi v súvislosti so šírením koronavírusu. Týmto rozhodnutím končí na Zimnom štadióne sezóna, ktorá mala pôvodne trvať do konca marca.

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

10.marec 2020
0

Počnúc dňom 10.03.2020 bude na dva týždne uzavretá Mestská krytá plaváreň v Prievidzi v súvislosti so šírením koronavírusu.

Obmedzenia strediska pietnych služieb v súvislosti s novým koronavírusom

09.marec 2020
0

Počnúc pondelkom 09.03.2020 spoločnosť TSMPD s.r.o. ako správca cintorínov v k. ú. Prievidza žiada návštevníkov : - aby v maximálnej miere obmedzili účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch ( len najbližšia rodina) a požiadali známych, priateľov, susedov a bývalých kolegov, aby sa nezúčastňovali rozlúčok ani pohrebov;

Problémy správcu cintorína

09.marec 2020
0

Opakovane sa stáva, že nájomcovia hrobových a urnových miest na pohrebiskách v k. ú. Prievidza vkladajú urny s ostatkami svojich príbuzných, resp. rodinných príslušníkov do prenajatých hrobov, resp. urnových schránok, pričom túto skutočnosť nenahlásia správcovi cintorína.