• Všetky aktuality

    Aktuality spoločnosti Technické služby mesta Prievidza

0

Aktuality

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

19.jún 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v sobotu dňa 22.6.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu prerušenia dodávky tepla v objekte.

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019

14.máj 2019
0

Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však 9 - krát za sezónu

Oprava cestnej svetelnej signalizácie a súvisiace dopravné obmedzenia

09.máj 2019
0

Dňa 14.5.2019 bude na svetelnej križovatke ulíc Bojnická cesta a S. Chalupku vykonávaná modernizácia cestnej svetelnej signalizácie, ktorá bude spočívať vo výmene klasických žiarovkových vložiek za LED paraboly, aktivácii hardvérovej a softvérovej úpravy radiča a periodickej ročnej kontrole zariadenia.

Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatkov

29.apríl 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v stredu dňa 1.5.2019 a v stredu dňa 8.5.2019 bude mestká krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.

Uzatvorenie krytej plavárne v čase veľkonočných sviatkov

18.apríl 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok dňa 19.4.2019 a v pondelok dňa 22.4.2019 bude mestká krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.

Praktické rady v oblasti pietnych služieb pre obyvateľov, ako postupovať pri úmrtí blízkej osoby

10.apríl 2019
0

A / ÚMRTIE V MIESTE BYDLISKA, resp. v domácnosti (k. ú. Prievidza) 1. Ihneď telefonovať na tiesňové volanie číslo 112 alebo LZS - telefónne číslo 155. 2. K zomrelému musí prísť lekár, ktorý vykoná obhliadku a vystaví LIST O PREHLIADKE MŔTVEHO A ŠTATISTICKÉ HLÁSENIE O ÚMRTÍ (ďalej len LoPM) .

Partneri