Ľudia z mesta pre ľudí z mesta

20

Aktuality

Korčuľovanie v čase jarných prázdnin

21.február 2020
0

S príchodom jarných prázdnin si spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s r.o. pripravila pre obyvateľov Prievidze prekvapenie v podobe rozšírenia možnosti korčuľovania pre verejnosť na zimnom štadióne.

Uzatvorenie krytej plavárne

31.január 2020
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že od pondelka 3.2.2020 do štvrtka 6.2.2020 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu vypustenia vody v bazéne.

Predĺženie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

08.január 2020
0

Prevádzka mobelnej ľadovej plochy bola predĺžená do 12.januára 2020.

Korčuľovanie v čase vianočných sviatkov

17.december 2019
0

S príchodom vianočných sviatkov si spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s r.o. pripravila pre obyvateľov Prievidze prekvapenie v podobe rozšírenia možnosti korčuľovania pre verejnosť na zimnom štadióne.

Uzatvorenie krytej plavárne

16.december 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že vo štvrtok 19.12.2019 po 12,00 hod bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z technických príčin.

Oznam o sprístupnení pohrebísk v čase vianočných sviatkov

12.december 2019
0

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Stredisko pietnych služieb OZNAMUJÚ obyvateľom a návštevníkom cintorínov, že v súlade s Článkom 6, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk budú verejnosti sprístupnené pohrebiská počas vianočných sviatkov takto :

Partneri