Ľudia z mesta pre ľudí z mesta

20

Aktuality

Parkuj s ParkDots iba za 1 cent

02.júl 2019
0

Dobrý čas vyskúšať pri platbe za parkovanie aplikáciu ParkDots.

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

02.júl 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že od štvrtka 11.7.2019 do soboty 20.7.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu výmeny vody v bazéne a z dôvodu prerušenia dodávky tepla v objekte.

Uzatvorenie krytej plavárne v čase sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda

02.júl 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok dňa 5.7.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená.

Uzatvorenie krytej plavárne v Prievidzi

19.jún 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v sobotu dňa 22.6.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená z dôvodu prerušenia dodávky tepla v objekte.

HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019

14.máj 2019
0

Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však 9 - krát za sezónu

Oprava cestnej svetelnej signalizácie a súvisiace dopravné obmedzenia

09.máj 2019
0

Dňa 14.5.2019 bude na svetelnej križovatke ulíc Bojnická cesta a S. Chalupku vykonávaná modernizácia cestnej svetelnej signalizácie, ktorá bude spočívať vo výmene klasických žiarovkových vložiek za LED paraboly, aktivácii hardvérovej a softvérovej úpravy radiča a periodickej ročnej kontrole zariadenia.

Partneri