Ľudia z mesta pre ľudí z mesta

20

Aktuality

Oznam o sprístupnení pohrebísk v čase vianočných sviatkov

12.december 2019
0

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Stredisko pietnych služieb OZNAMUJÚ obyvateľom a návštevníkom cintorínov, že v súlade s Článkom 6, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebísk budú verejnosti sprístupnené pohrebiská počas vianočných sviatkov takto :

Uzatvorenie krytej plavárne v čase vianočných sviatkov

05.december 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v utorok 24.12.2019, v stredu 25.12.2019, v utorok 31.12.2019 a v stredu 1.1.2020

Upozornenie na uzatvorenie prívodov vody

26.november 2019
0

UPOZORNENIE Od 29.11.2019 do odvolania sú zatvorené prívody vody na všetkých pohrebiskách v k. ú. Prievidza z dôvodu ochrany pred poškodením vplyvom mrazu!

Uzatvorenie krytej plavárne v čase Sviatku všetkých svätých

29.október 2019
0

Upozorňujeme návštevníkov plavárne, že v piatok 1.11.2019 bude mestská krytá plaváreň v Prievidzi uzatvorená. V sobotu 2.11.2019 bude krytá plaváreň fungovať v zmysle štandardných otváracích hodín.

Nebytový priestor na prenájom

23.október 2019
0

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. ponúkajú do nájmu nebytový priestor o rozlohe 59,2 m2.Nájomné je vo výške 47€/m2/rok (je možné dohodnúť znížené nájomné v čase mimo futbalovej sezóny). Ponúkaný nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie bufetu. Má samostatný vstup, sociálne zariadenie, bufet, kuchynku a sklad. Nachádza sa v areáli futbalového štadióna v južnej časti tribúny na Športovej ulici v Prievidzi.

Nebytový priestor na prenájom

23.október 2019
0

Technické služby mesta Prievidza s.r.o. ponúkajú do nájmu nebytový priestor o rozlohe 168 m2.Nájomné je vo výške 47€/m2/rok. Ponúkaný nebytový priestor je vhodný na poskytovanie služieb reštauračného zariadenia. Má samostatný vstup, vlastné hygienické zázemie. Nachádza sa vo vstupnej časti na prízemí v budove zimného štadióna na Bojnickej ceste v Prievidzi.

Partneri