• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
20.04.2018 Zmluva o nájme zariadenia
17.04.2018 Kúpna zmluva č. Z201816343_Z
13.04.2018 Zmluva o nájme zariadenia
10.04.2018 Kúpna zmluva č. Z201815381_Z
10.04.2018 Nájomná zmluva
09.04.2018 Kúpna zmluva č. Z201814998_Z
28.03.2018 Kúpna zmluva č. Z201813336_Z
27.03.2018 Dodatok č. 2 ku Kúpnej Zmluve č. Z201725111_Z
23.03.2018 Zmluva o poskytovaní služieb
22.03.2018 Nájomná zmluva
19.03.2018 Kúpna zmluva č. Z201811552_Z
06.03.2018 Nájomná zmluva
28.02.2018 Nájomná zmluva
27.02.2018 Kúpna zmluva
26.02.2018 Nájomná zmluva
26.02.2018 Kúpna zmluva č. Z20187777_Z
26.02.2018 Kúpna zmluva č. Z20187779_Z
26.02.2018 Nájomná zmluva
20.02.2018 Nájomná zmluva
20.02.2018 Nájomná zmluva
20.02.2018 Zmluva o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
19.02.2018 Nájomná zmluva
05.02.2018 Kúpna zmluva č. Z20183769_Z
05.02.2018 Kúpna zmluva
19.01.2018 Kúpna zmluva č. Z2018896_Z
17.01.2018 Dodatok č. 16 ku komisionárskej zmluve
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
11.01.2018 Kúpna zmluva č. Z2018122_Z
10.01.2018 Dodatok č. 15 ku Komisionárskej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 27 k Nájomnej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 19 k Nájomnej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 10 ku Komisionárskej zmluve
08.01.2018 Kúpna zmluva č. Z201811_Z
22.12.2017 Zmluva o poskytnutí služby
14.12.2017 Nájomná zmluva
12.12.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej Zmluve č. Z201725111_Z
07.12.2017 Dodatok č. 37 ku Komisionárskej zmluve
07.12.2017 Dodatok č. 36 ku Komisionárskej zmluve
07.11.2017 Zmluva uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka
27.10.2017 Kúpna zmluva
Dátum Názov dokumentu

Partneri