• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
20.02.2018 Nájomná zmluva
20.02.2018 Zmluva o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
20.02.2018 Nájomná zmluva
19.02.2018 Nájomná zmluva
05.02.2018 Kúpna zmluva č. Z20183769_Z
05.02.2018 Kúpna zmluva
19.01.2018 Kúpna zmluva č. Z2018896_Z
17.01.2018 Dodatok č. 16 ku komisionárskej zmluve
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
12.01.2018 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
11.01.2018 Kúpna zmluva č. Z2018122_Z
10.01.2018 Dodatok č. 15 ku Komisionárskej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 19 k Nájomnej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 10 ku Komisionárskej zmluve
10.01.2018 Dodatok č. 27 k Nájomnej zmluve
08.01.2018 Kúpna zmluva č. Z201811_Z
22.12.2017 Zmluva o poskytnutí služby
14.12.2017 Nájomná zmluva
12.12.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej Zmluve č. Z201725111_Z
07.12.2017 Dodatok č. 37 ku Komisionárskej zmluve
07.12.2017 Dodatok č. 36 ku Komisionárskej zmluve
07.11.2017 Zmluva uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka
27.10.2017 Kúpna zmluva
24.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201754174_Z
23.10.2017 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnach komunikácií
20.10.2017 Zmluva o nájme zariadenia
18.10.2017 Nájomná zmluva
16.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201752593_Z
16.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201752585_Z
16.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201752583_Z
06.10.2017 Nájomná zmluva
29.09.2017 Nájomná zmluva
29.09.2017 Dodatok č. 26 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
29.09.2017 Nájomná zmluva
19.09.2017 Leasingová zmluva
19.09.2017 Kúpna zmluva č. Z201744653_Z
18.09.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
14.09.2017 Dodatok č. 35 ku Komisionárskej zmluve
06.09.2017 Leasingová zmluva
30.08.2017 Nájomná zmluva
22.08.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dátum Názov dokumentu

Partneri