• Zmluvy

    Zverejňovanie dokumentov

0

Zmluvy

Dátum Názov dokumentu
07.12.2017 Dodatok č. 36 ku Komisionárskej zmluve
07.12.2017 Dodatok č. 37 ku Komisionárskej zmluve
07.11.2017 Zmluva uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka
27.10.2017 Kúpna zmluva
24.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201754174_Z
23.10.2017 Zmluva o výkone zimnej údržby miestnach komunikácií
20.10.2017 Zmluva o nájme zariadenia
18.10.2017 Nájomná zmluva
16.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201752593_Z
16.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201752585_Z
16.10.2017 Kúpna zmluva č. Z201752583_Z
06.10.2017 Nájomná zmluva
29.09.2017 Nájomná zmluva
29.09.2017 Dodatok č. 26 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku
29.09.2017 Nájomná zmluva
19.09.2017 Leasingová zmluva
19.09.2017 Kúpna zmluva č. Z201744653_Z
18.09.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
14.09.2017 Dodatok č. 35 ku Komisionárskej zmluve
06.09.2017 Leasingová zmluva
30.08.2017 Nájomná zmluva
22.08.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
17.08.2017 Dodatok č. 9 ku Komisionárskej zmluve
17.08.2017 Dodatok č. 25 k nájomnej zmluve
17.08.2017 Zmluva o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
15.08.2017 Zmluva o nájme zariadenia
26.07.2017 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve
25.07.2017 Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby
20.07.2017 Zmluva o úvere
20.07.2017 Kúpna zmluva
18.07.2017 Kúpna zmluva č. Z201733520_Z
18.07.2017 Pristúpenie k zmluve o spolupráci služieb č. Z201716490_Z
29.06.2017 Zmluva uzatvorená podľa § 269
29.06.2017 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve
05.06.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
01.06.2017 Kúpna zmluva č. Z201725111_Z
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
29.05.2017 Kúpna zmluva č. Z201724311_Z
26.05.2017 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve
22.05.2017 Kúpna zmluva č. Z201722878_Z
05.05.2017 Dodatok č. 5 k Zmluve o využívaní stĺpov verejného osvetlenia
28.04.2017 Zmluva o nájme zariadenia
18.04.2017 Leasingová zmluva
12.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb
11.04.2017 Kúpna zmluva č. Z201716323_Z
29.03.2017 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní reklamnej činnosti
27.03.2017 Kúpna zmluva č. Z201713128_Z
27.03.2017 Zmluva o dielo
23.03.2017 Rámcová dohoda
20.03.2017 Nájomná zmluva
Dátum Názov dokumentu

Partneri