Ľudia z mesta pre ľudí z mesta

14

Aktuality

Audítor potvrdil dobré hospodárenie mestskej spoločnosti

22.apríl 2014
0

Mestská obchodná spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (TSMPD) uzavrela účtovný rok 2013 so ziskom.

Vianočná výzdoba mesta Prievidza

07.marec 2014
3

Vianoce 2013 - ako tomu je už tradične každý rok, zamestnanci našej spoločnosti zrealizovali výzdobu v centre Prievidze

Karneval na ľade

07.marec 2014
0

Mesto Prievidza, Technické služby mesta Prievidza s.r.o. a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pozývajú všetky deti z mesta s rodinnými príslušníkmi na ukončenie sezóny 2013/2014.

Osvetlenie pri OC Prievidza a Baumaxe

14.február 2014
0

V týchto dňoch dochádza k vypínaniu osvetlenia pri OC Prievidza a Baumaxe.

UŽ AJ BEZHOTOVOSTNE

06.február 2014
0

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., ktoré od 1. januára 2014 zabezpečujú pre mesto Prievidza okrem správy a prevádzky verejného osvetlenia, starostlivosť o mestskú zeleň a športoviská aj správu cintorínov a pohrebnú službu, zabezpečili pre klientov Strediska pietnych služieb možnosť bezhotovostného platobného styku.

Partneri