Ľudia z mesta pre ľudí z mesta

20

Aktuality

Dopravné obmedzenia v čase baníckeho jarmoku 2017

06.september 2017
0

V súvislosti s konaním Baníckeho jarmoku 2017 v Prievidzi v dňoch od 8. – 10. 9. 2017 a uzávierkou miestnych komunikácií na uliciach M. R. Štefánika, S. Chalupku, Svätoplukova, Björnsona a zjednosmernenia časti Riečnej ulice budú v meste Prievidza dopravné obmedzenia a možno očakávať tvorenie kolón.

Odstávka teplej vody na krytej plavárni v Prievidzi

17.júl 2017
0

V dňoch od 24.7.2017 do 28.7.2017 bude prievidzská plaváreň z dôvodu odstávky teplej vody zatvorená.

Kolumbárium sprístupnené verejnosti

20.apríl 2017
0

Zámer rozšíriť kapacitu pohrebísk na území mesta Prievidza sa vybudovaním kolumbária v areáli mestského cintorína v Prievidzi na Mariánskej ulici naplnil.

Ponuka voľného pracovného miesta na stredisku verejnej zelene

17.marec 2017
0

Pracovník údržby verejnej zelene Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Počet voľných pracovných miest: 1 a viac Miesto výkonu práce: Prievidza okres Prievidza Košovská 1 97101

Začalo sa jarné upratovanie na cintorínoch

02.marec 2017
0

Dňa 2.3.2017 začalo Stredisko pietnych služieb TSMPD s.r.o. s jarným upratovaním na cintorínoch. Aj za výraznej pomoci aktivačných pracovníkov, ktorých má mesto Prievidza k dispozícii od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, sa ako prvý upratoval areál pohrebiska a Dom rozlúčky vo Veľkej Lehôtke.

Korčuľovanie v čase jarných prázdnin

21.február 2017
0

S príchodom jarných prázdnin si spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s r.o. pripravila pre obyvateľov Prievidze prekvapenie v podobe rozšírenia možnosti korčuľovania pre verejnosť na zimnom štadióne.

Partneri