Ľudia z mesta pre ľudí z mesta

20

Aktuality

Korčuľovanie v čase jarných prázdnin

21.február 2017
0

S príchodom jarných prázdnin si spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s r.o. pripravila pre obyvateľov Prievidze prekvapenie v podobe rozšírenia možnosti korčuľovania pre verejnosť na zimnom štadióne.

Sprístupnenie cintorínov počas sviatkov

19.december 2016
0

Počas vianočných sviatkov v dňoch 24. – 26. decembra t. r. bude hlavný mestský cintorín na Mariánskej ulici sprístupnený verejnosti mimoriadne od 08.00 do 21.00 h. Ostatné cintoríny na území mesta Prievidza, t. j. Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec sú prístupné trvalo neobmedzene.

Uzatvorenie prívodov vody na prievidzských cintorínoch

10.november 2016
0

TSMPD, s.r.o., Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti, že dňom 10. novembra 2016 sú z dôvodu začatia obdobia mrazov uzatvorené prívody vody na všetkých cintorínoch na území mesta Prievidza vrátane cintorínov v prímestských častiach.

Informácia k prevádzke na prievidzských cintorínoch v októbri a novembri 2016

30.september 2016
0

Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti osobitné otváracie hodiny pre návštevníkov cintorínov na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici a v predajni s pietnymi predmetmi a kvetmi počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Cintoríny v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly sú prístupné bez obmedzenia.

KOSENIE CINTORÍNOV

22.september 2016
0

Technické služby mesta Prievidza – Stredisko pietnych služieb - zabezpečuje podľa časových možností a poveternostných podmienok kosenie cintorínov aj v prímestských častiach.

Odstávka teplej vody na krytej plavárni v Prievidzi

18.júl 2016
0

V dňoch od 25.7.2016 do 29.7.2016 bude plaváreň z dôvodu odstávky teplej vody zatvorená.

Partneri