Ľudia z mesta pre ľudí z mesta

20

Aktuality

Kolumbárium sprístupnené verejnosti

20.apríl 2017
0

Zámer rozšíriť kapacitu pohrebísk na území mesta Prievidza sa vybudovaním kolumbária v areáli mestského cintorína v Prievidzi na Mariánskej ulici naplnil.

Ponuka voľného pracovného miesta na stredisku verejnej zelene

17.marec 2017
0

Pracovník údržby verejnej zelene Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Počet voľných pracovných miest: 1 a viac Miesto výkonu práce: Prievidza okres Prievidza Košovská 1 97101

Začalo sa jarné upratovanie na cintorínoch

02.marec 2017
0

Dňa 2.3.2017 začalo Stredisko pietnych služieb TSMPD s.r.o. s jarným upratovaním na cintorínoch. Aj za výraznej pomoci aktivačných pracovníkov, ktorých má mesto Prievidza k dispozícii od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, sa ako prvý upratoval areál pohrebiska a Dom rozlúčky vo Veľkej Lehôtke.

Korčuľovanie v čase jarných prázdnin

21.február 2017
0

S príchodom jarných prázdnin si spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s r.o. pripravila pre obyvateľov Prievidze prekvapenie v podobe rozšírenia možnosti korčuľovania pre verejnosť na zimnom štadióne.

Sprístupnenie cintorínov počas sviatkov

19.december 2016
0

Počas vianočných sviatkov v dňoch 24. – 26. decembra t. r. bude hlavný mestský cintorín na Mariánskej ulici sprístupnený verejnosti mimoriadne od 08.00 do 21.00 h. Ostatné cintoríny na území mesta Prievidza, t. j. Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec sú prístupné trvalo neobmedzene.

Uzatvorenie prívodov vody na prievidzských cintorínoch

10.november 2016
0

TSMPD, s.r.o., Stredisko pietnych služieb oznamuje verejnosti, že dňom 10. novembra 2016 sú z dôvodu začatia obdobia mrazov uzatvorené prívody vody na všetkých cintorínoch na území mesta Prievidza vrátane cintorínov v prímestských častiach.

Partneri